Conceptors is een jonge ambitieuze organisatie die zich specialiseert in het transformeren van leegstaande gebouwen tot inspirerende bedrijfsverzamelgebouwen. Wij realiseren werkruimtes waar ondernemers zichzelf in een betaalbare, inspirerende en professionele omgeving kunnen ontplooien.

In de bedrijfsverzamelgebouwen die door Conceptors worden beheerd staat creativiteit, een inspirerende werkomgeving en interactie tussen huurders centraal. Wij geloven dat juist door samenwerking boven eigendom te stellen er waarde kan ontstaan, waar men kan groeien, samen kan groeien door te profiteren van elkaars kennis en netwerken.

Conceptors werkt in opdracht van gemeentes, makelaars en vastgoedeigenaren en is tevens zelf initiatiefnemer van nieuwe projecten, hiervoor werken wij nauw samen met ons netwerk van projectontwikkelaars, architecten, investeerders en aannemersbedrijven.

Ontstaan uit eigen behoefte
Conceptors vult het gat tussen anti-kraak (bruikleen) en reguliere verhuur. Bij anti-kraak is er vaak grote onzekerheid over de duur van de overeenkomst en zijn zaken als onderhoud, veiligheid en energiekosten vaak onderwerp van discussie. Bij reguliere verhuur worden vaak hogere huurprijzen en langere contractperiodes gehanteerd, waardoor deze optie voor startende bedrijven en kleine ondernemingen vaak grote risico’s met zich meebrengt.

Door de toename van het aantal (startende) zelfstandige ondernemers is er een drastisch tekort aan kleinschalige en betaalbare kantoor- en bedrijfsruimte waar de ondernemer centraal staat. Anderzijds is er een overweldigend aanbod aan kantoorruimte, waarvan duizenden vierkante meters om uiteenlopende redenen onverhuurbaar blijken te zijn. Daarnaast draagt ook “het nieuwe werken” tot op zekere hoogte bij aan de verschuiving die momenteel plaats vindt in de kantorenmarkt.

Door onze achtergrond als zelfstandige ondernemers, werkzaam in de zakelijke dienstverlening en de creatieve sector, weten wij als geen ander wat de behoefte van onze doelgroep is. Onze missie is dan ook het bij elkaar brengen van de marktvraag en het aanbod van werkruimte door het ontwikkelen van duurzame en op maat gemaakte concepten, zodat er een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen.